FIZJOTERAPIA

dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii
 Moje CV | Moje publikacje | Moje badania | Usługi | Kursy | Dydaktyka | Indeksator | English | Kontakt
Aktualności
Linki
Metryka strony
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


dr hab. Emilia Mikołajewska - dane scjentometryczne:
Publikacje (bez konferencyjnych): 336 (w tym 16 książek, 261 artykułów, 51 rozdziałów)
Publikacje (bez konferencyjnych za ostatnie 5 lat): 262 (w tym 12 książek, 210 artykułów, 43 rozdziały)
Cytowań: 565 (Publish or Perish)
Index Hirscha (h-index): 14 (Publish or Perish), 859 cytowań
Index Egghe (h-index): 9 (Scopus), 288 cytowań
e-index: 7 (Web of Science), 186 cytowań
Prace cytowane co najmniej 10 razy (i10-index): 14
Punktacja za dorobek: 1850 pkt. MNiSW
Moje publikacje w Polskiej Bibliografii Naukowej - PBN ID: 3928361Kursy prowadzone przeze mnie: [Kliknij tu]

Zapraszam na moją nową stronę: [Kliknij tu]


Kup
książkę
"Odruchy
pierwotne ..."
Kup
książkę
"Terapia ręki ..."


Książki mojego autorstwa:

Moje wynalazki:


Świadectwo ochronne nr Ru.65594
Prawo ochronne nr 65594 na wzór użytkowy
pt. "Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego"
przyznane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Moje nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Indywidualna Komendanta 10 Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w roku 2013


Nagroda Indywidualna Komendanta 10 Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w roku 2011
Nagroda Komendanta 10 Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
za uzyskanie tytułu specjalisty (2010r.)


Nagroda Komendanta 10 Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
za uzyskanie stopnia naukowego doktora (2008r.)
Stypendium IBITA (2005r.)Jestem recenzentem
oraz członkiem Rad Naukowych i Wydawniczych:

Członek Rady Naukowej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Jagiellońskie Centrum Innowacji - JCI Venture

Ponad 640 wykonanych recenzji w 103 czasopismach naukowych:

Disability and Rehabilitation
Archives of Gerontology and Geriatrics
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Niepełnosprawność i Rehabilitacja
IJCIT
Bio-Algorithms and Med-Systems
Journal of Health Sciences
Journal of Neurological Disorders
Journal of Physiotherapy & Sports Medicine
International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
Physical Medicine & Rehabilitation Practices
Journal of Sports Medicine and Doping Studies
Journal of Novel Physiotherapies
Journal of Gynecology & Obstetrics
Journal of Physical Therapy and Health Promotion
Journal of Osteoporosis and Physical Activity
Alzheimer's Disease & Parkinsonizm
Scientific Research and Essays
Journal of Ergonomics
Journal of Data mining in Genomics & Proteomics
Trauma & Treatment
Metabolic Syndrome
Journal of Theoretical and Computational Science
Journal of Gerontologic and Geriatric Research
Journal of translational Medicine and Developmental Disorders
Primary Health Care
Brain Disorders and Therapy
American Journal of Modeling and Optimization
Emergency Medicine
Journal of Multiple Sclerosis

Recenzent trzech rozdziałów w monografiach

Członek Rady Naukowej (Scientific Council) przy dwóch monografiach

Członek 16 Rad Wydawniczych (Editorial Board):

IJCIT
Journal of Health Sciences
Physical Medicine & Rehabilitation Practices
Heart Research
International Journal of Physical and Rehabilitation MedicineInna działalność:

Kierownik i prowadzący ponad 40 autorskich szkoleń podyplomowych dla fizjoterapeutów (ponad 3000 godzin) z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji dzieci i pacjentów dorosłych

Członek Komisji Programowej do Spraw Pomocy Dzieciom Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

Członek Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z/s w Bydgoszczy w kadencji od 2009r.

Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath

Autor/Ekspert: Centrum Egzaminów Medycznych

Ekspert: OPI

Ekspert: http://www.znaneekspertki.pl/pl/

Ekspert: http://ekspertki-dev.laboratorium.ee/ekspertki/emilia-mikolajewska/


Moje dyplomy i certyfikaty:

Dyplom ukończenia studiów magisterskich z fizjoterapii


Dyplom doktora


Dyplom specjalisty w dziedzinie fizjoterapii


Certyfikat ukończenia kursu NDT-Bobath dla dzieci (EBTA)

Certyfikat ukończenia kursu NDT-Bobath Baby (EBTA)Certyfikat ukończenia kursu podstawowego NDT-Bobath dla dorosłych (IBITA)Certyfikat ukończenia kursu rozwijającego NDT-Bobath dla dorosłych (Advanced Course IBITA)Certyfikat ukończenia kursu "PNF i spastyczność"Certyfikat ukończenia kursu "Kinesiotaping"Certyfikat ukończenia kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów "Opieka geriatryczna"


Certyfikaty ukończenia kursu „Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a” (komplet 7 modułów)Pozostałe kursy:

Clinical terminology for international and U.S. students
Care of elders with Alzheimer's Disease and other major neurocognitive disorders
Data management for clinical research
Instructional methods in health care professions education
Neuroethics
Understanding research: An overview for health professionals
Drugis and the brain
Statistical reasoning for public health: estimation, interference & interpretation
Design and interpretation of clinical trials
Teaching and assessing clinical skills
Trójwymiarowa terapia stóp wg B.Zukunft-Huber
ICF (FAR)
"Uczenie się poprzez widzenie ..." - podstawy diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej
Terapia lustrzana i trening mentalny, Matthias Tomczak, Reha+
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - wg integracji odruchów Sally Goddard
Metoda Prechtla

Warsztaty:

Etapy rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami równowagi przy wykorzystaniu platform diagnostyczno-pomiarowych
Obiektywna ocena pacjenta z wykorzystaniem EMG, treningu funkcjonalnego, platform stabilometrycznych i izokinetki
Nowoczesna reedukacja chodu przy użyciu robota do treningu lokomotorycznego


Zmiany w Indeksatorze:
Trwa rozbudowa podmenu

Licznik odwiedzin: